در فردای دستگیری اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت رژیم آخوندی به‌دلیل فرماندهی و سازماندهی برای بمب‌گذاری علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس، تمامی ارزیابی‌های کارشناسانه سخن از آن داشتند که این این واقعه، نوک کوه یخ بسیار بزرگتری بنام «شبکه تروریسم» رژیم آخوندی در اروپا می‌باشد.

صفحه4 از275