با گذشت قریب یک ماه از سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پاسداران، اکنون وکلای قربانیان این سانحه عامدانه از ارجاع پرونده محاکمه خامنه ای و سپاه پاسداران به یک محکمه بین المللی خبرداده اند.

شدت گرفتن جنگ گرگها برسر نمایش انتخاباتبا ورود خامنه ای به صحنه نمایش انتخابات و موضعگیری صریح وی به نفع شورای نگهبان که مهر تائیدی بر سیاست انقباض وحذف باند مقابل می باشد، اکنون آخوند روحانی ضمن زدن پاتک، تلاش دارد تا با «لایحه اصلاح نظارت بر انتخابات» دستان ولی فقیه را در پوست گردو بگذارد.

برجام ۲ در راه است؟سفر مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا به دیکتاتوری اخوندی هم در داخل و هم خارج از کشور با حواشی و رایزنی هایی همراه بود.

صفحه3 از289