با گذشت قریب سه هفته از قیام بزرگ مردم ایران در بیش از ۲۵ استان و درحالیکه مقاومت ایران از شهادت حداقل هزار قیام آفرین خبر داده، اکنون در بسیاری از مناطق قیام، شاهد کشف اجساد قربانیان، ربوده شدگان و دستگیر شدگان از سوی نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم می باشیم.از فردای سرکوب خونین مردم بدست نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی و پس از آنکه خامنه ای طلسم شکسته از طریق صدا و سیمای حکومتی، قیام آفرینان را مشتی «اوباش» خطاب کرد، اکنون اقشار مختلف مردم تحریم رادیو و تلویزیون وابسته به بیت ولی فقیه را  ضریب دوچندان زده اند.

قیام ایران – اعتراف به قتل‌عام های کوردرحالیکه جامعه دردمند ایران از فردای سرکوب قیام آبان ماه در بیش از ۱۹۰ شهر کشور فریاد دادخواهی سر داده و خواهان باز شدن این پرونده خونین در یک دادگاه بین‌المللی به دلیل جنایت علیه بشریت می باشد، رژیم آخوندی در هراس از ابعاد خشم مردم در یک طرح تدافعی تلاش دارد تا بر ابعاد جنایت انجام گرفته از سوی سپاه و بسیج خون ریز خاک بپاشد.پس از گذشت قریب چهار هفته از قیام بزرگ مردم ایران علیه دیکتاتوری ولی‌فقیه، اکنون از داده‌های حکومتی می‌توان به این نتیجه رسید که موضوع سرکوب خونین جامعه به «سیاست بلند مدت» رژیم آخوندی تبدیل شده است.دیکتاتوری ولی‌فقیه در هراس از درز اخبار، تصاویر و گزارشات مردم از قیام در بیش از ۱۹۰ شهر کشور اکنون قطع کامل شبکه جهانی و راه انداختن پروژه‌ای سرکوبگرانه بنام «اینترنت ملی« را در دستور کار خود قرار داده است.دیکتاتوری خامنه ای به اشتباه بر این باور بود که باسرکوب خونین قیام مردم در بیش از ۱۸۹ شهر، اکنون جامعه را برای مدت زمان طولانی به بند خواهد کشید و بدین سان با گسترده نمودن سایه ترور و وحشت، جامعه را به تکریم حکومت می کشاند.

ولی‌فقیه کودک کُشبا نگاهی به لیست بلند بالای شهدای قیام طی سه هفته گذشته و وجود اسامی بیشماری از نوجوانان و کودکان، به یقین می‌توان به خامنه‌ای جنایتکار لقب «ولی‌فقیه کودک کُش» را اعطا نمود.

صفحه1 از279