ایرانیان آزاده در سراسر جهان به کارزار بین المللی خود در محکومیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران خامنه ای و همبستگی با قیام مردم ایران ادامه میدهند.

آمستردام

 

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

رم

 

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران

رضا اولیا عضو شورای ملی مقاومت ایران در تظاهرات رم شرکت و سخنرانی کردند.

آقای رضا اولیا گفت:‌به این وسیله نهایت تسلیتم را به خانوادهٔ ۱۷۶ قربانیانی و به ملت بزرگ ایران، که در بین آنان بسیاری از جوانان تحصیلکرده نیز وجود داشتند، در جریان سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی عرض می کنم. روشن شده که مقصر سقوط رژیم جمهوری اسلامی است و آنها برای توجیه علت سقوط، که دقیقاً توسط خودشان انجام گرفته بود، وقت کشی کردند. اما مردم ایران با توجه به شرایط آن لحظه نظر دیگری داشتند، تا اینکه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت به طور صریح روشن کردند که علت سقوط هواپیما موشک های رژیم آخوندی بوده اند. رژیم آخوندی می خواست با طرح و نقشهٔ حساب شده مسئولیت سقوط را به گردن امریکا بیندازد. رژیم آخوندی با توجه به اعلام صریحی که رئیس جمهور امریکا کرده بود، مبنی بر اینکه چنانچه حمله ای از طرف ایران به مراکز نظامی امریکا در خاورمیانه انجام بگیرد امریکا بلافاصله ۵۲ نقطه در ایران را هدف بمباران خود خواهد کرد، بعد از حمله موشکی به مواضع امریکا و بعد از مدت زمانی بسیار کوتاه یک هواپیمای مسافربری را مورد هدف قرار داد تا وانمود کند، مورد حمله موشکهای نیروهای امریکائی قرار گرفته است. اما خانم مریم رجوی با شناخت دقیق مطالب فوق علت واقعی سقوط هواپیما را توضیح داده و به بازماندگان قربانیان تسلیت گفت.
برنامهٔ سرنگونی این هواپیما دقیقاً منطبق است با شیوهٔ سرکوب و کشتار مردم توسط این رژیم خونخوار که طی چهل سال دست به کشتار روشنفکران و آزادیخواهان و زحمتکشان و جوانان و زنان ایران، که برای بدست آوردن آزادی در مقابل رژیم ایستادگی کردند، زده است. در آبان ماه امسال، هنگامی که جوانان بیکار و زحمتکشان و دانشجویان و کشاورزان و دختران و پسران جوان با هدف سرنگون کردن رژیم فاسد آخوندی در بسیاری از شهرهای ایران از جمله کردستان و لرستان قیام کردند مورد کشتار بیرحمانه قرار گرفتند. رژیم تبهکار آخوندی در این چهل سال هدفی جز فلاکت و دربدری و فقر و زندان و شکنجه برای مردم ایران نداشته است. در اعتراضات آبانماه بیش از ۱۵۰۰ نفر از جوانان ایران به خاک و خون کشیده شدند. اما اکنون دوباره این شورشیان قهرمان و مبارزین راستین به همراه دانشجویان به پا خواسته اند. خواسته های اینان سرنگونی رژیم جنایتکار و هدف شان نفی ولایت فقیه و ایجاد و برقراری دمکراسی در ایران است.
شورای ملی مقاومت ایران همراه و یکصدا با مردم به پاخواستهٔ ایران با تمام توان خود در صدد سرنگونی رژیم ضدبشری آخوندی بوده و خواستار استمرار مقاومت تا سرنگونی و حذف ولایت فقیه و این خونخوارانِ قدرت طلب می باشد.
زنده باد آزادی!
 

ادامه کارزار جهانی همبستگی با قیام مردم ایران