جلسه جوامع ایرانیان در سنای آمریکا، قیام ایران،ملتی برای آزادی به پا می خیزد

 

روز پنجشنبه ۲۲ اسفند یک کنفرانس در مجلس سنای ایالات متحده در حمایت از قیام مردم ایران و محکومیت پنهانکاری رژیم آخوندی در زمینه گسترش کرونا که منجر به جانباختن هزاران نفر از مردم ایران شده برگزار گردید.

دستور خامنه ای تحت عنوان قرارگاه کرونا برای لاپوشانی دستور کتمان کرونا
خامنه‌ای طی حکمی به پاسدار جنایتکار باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم دستور تشکیل یک قرارگاه جدید سرکوب و جنایت و غارت را تحت عنوان قرارگاه کرونا ورزمایش بیولوژیک! صادر کرد که هدفش لاپوشانی دستور کتمان تبهکارانه کرونا به خاطر نمایش انتخابات و۲۲بهمن وهم چنین لاپوشانی انتقال ویروس کرونا توسط ماهان ایران سپاه پاسداران است.

صفحه10 از5951