جان باختن سه فعال محیط زیست•    امکانات خاموش کردن آتش سوزیهای اخیر بویژه در مناطق صعب العبور مانند پاوه در دست سپاه و ارتش و ارگانهای حکومتی است، اما رژیم از به کار گرفتن این امکانات خوداری میکند.

جنگ گرگها و جنگ جانشینی در راس نظام بحرانزده ولایت فقیه


در شرایطی که جنگ گرگها و جنگ جانشینی در راس نظام بحرانزده ولایت فقیه بالاگرفته، آخوند موسوی خوئینیها دادستان جنایتکار خمینی در زمان قتل عام ۶۷ در یک نامه سرگشاده به‌ خامنه‌ای او را مسئول وضعیت وخیم نظام و خشم در آستانه انفجار اجتماعی دانسته و نسبت به‌ آینده نظام ابراز وحشت کرده است.

 وزارت خارجه آمریکا: رژیم ایران کودکان را به زور برای جنگ به سوریه می فرستد

گزارش وزارت خارجه آمریکا در رابطه با قاچاق انسان - ایران:سپاه پاسداران رژیم ایران به عضوگیری فعال کودکان با زور و اجبار برای جنگ در میان شبه نظامیان تحت امر سپاه در سوریه ادامه میدهد. این رژیم کودکان ۱۳ساله افغان را مجبور می کند به سوریه بروند.

صفحه9 از5996