کشورهایی که شهروندان خود را در فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی از دست داده اند، رژیم ایران را به‌خاطر خودداری از ارائه اطلاعات کلیدی زیرضرب قرار داده‌اند و تنشها میان رژیم ایران و این کشورها بالا گرفته است.

سخنرانی سالانه رئیس جمهور آمریکا در اجلاس مشترک سنا و کنگره  ۵ فوریه ۲۰۲۰-۱۶ بهمن ۱۳۹۸
در ماه‌های اخیر مردم پرافتخار ایران صدای خود را در مقابل حاکمان سرکوبگر بلند کرده‌اند

صفحه9 از5931