قیام عراق علیه دست نشاندگان رژیم آخوندی به رغم جنایات و کشتار وحوش و بسییجان وابسته به این رژیم بازهم بالا گرفت و روز دوشنبه با اعتصاب سراسری دانشجویان و دانش آموزان و راهپیمایی آنها در خیابانهای بغداد و سایر شهرها وارد فراز جدیدی شد.

 
تواب تشنه به خون ایرج مصداقی در یک شبکه اینترنتی اطلاعات آخوندها (به کارگردانی مزدور سعید بهبهانی-چهارشنبه اول آبان ۹۸) ادعا کرده است در حالیکه برای بدرقه مادرش به فرودگاه آرلاندا در استکهلم رفته بود «یکی از عناصر مشترک فرقه رجوی و رژیم جمهوری اسلامی» تلاش کرده است از نزدیک از او عکس بگیرد!.رژیم آخوندی وحشت زده از قیام مردم عراق در روز جمعه، این قیام را مثل قیامهای مردم ایران تهدیدی برای موجودیت خود می بیند و آن را «براندازی»، «فتنه»، «ساختارشکن» و «شوم و خطرناک» توصیف می کند.

صفحه9 از5890