کارزار جهانی ایرانیان در گرامیداشت  سالگرد انقلاب ضدسلطنتی

 

ایرانیان آزاده در سراسر جهان، روز شنبه ۱۹ بهمن، مصادف با سالگرد شهادت اشرف و موسی و دیگر یارانشان در مصاف با خمینی ضدبشر(عاشورای مجاهدین)، وهم‌چنین سالگرد انقلاب ضدسلطنتی را با برگزاری تظاهرات و تجمع‌ها گرامی داشتند.

صفحه8 از5931