کانونهای شورشی همزمان با سالگرد انقلاب ضد سلطنتی پیامها و تصاویر خانم مریم رجوی، رئیس جمهوربرگزیده شورای ملی مقاومت ایران، و آقای مسعود رجوی، رهبر مقاومت ایران، را در نقاط مختلف تهران و در شهرهای مختلف از جمله شیراز، تبریز، رشت، مشهد، اهواز، گچساران، و کرج، نصب کردند.

صفحه7 از5932