دجالبازی و طلبکاری وقیحانه آخوند روحانی اعتراف به شیوع کرونا دراثر بازگشاییها ی مجرمانه


به گزارش سایت رئیس جمهور ارتجاع -جمعه۹خرداد، آخوند روحانی، در یک گفتگوی نمایشی با وزیر بهداشت رژیم ضمن اعتراف به اینکه دربرخی از استانها وشهرها کرونا شیوع پیداکرده، با شیادی حیرت انگیری آن را در قالب حضور سریع کادر درمان عنوان کرد.

آمار قربانیان کرونا در ۳۲۳ شهر از ۴۷ هزار و ۸۰۰ نفر بیشتر است ۴هفته پس از بازگرداندن زحمتکشان به سرکار، طبق آمار وزارت بهداشت، میزان مبتلایان در ۲۴ ساعت به ۲۸۱۵ نفر رسیده که بالاترین رقم در ۸ هفته گذشته است و نسبت به ۴ هفته پیش ۲۵۰ درصد افزایش داشته است

صفحه4 از5977