نامه کمیته بین المللی در جستجوی عدالت به گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر ایران


کمیته بین المللی درجستجوی عدالت بر ضرورت تشکیل کمیته تحقیق ملل متحد برای بازدید از زندانهای ایران و آزادی زندانیان به ویژه دو دانشجوی نخبه و ۱۸دستگیر شده اخیر، تاکید کرد.

اظهارات سردژخیم قضاییه آخوندها و دادستان سابق این رژیم، اذعان به مشارکت فعال در جنایت علیه بشریت و ضرورت محاکمه و مجازات این جنایتکاران


اظهارات سردژخیم قضاییه آخوندها و دادستان سابق این رژیم، اذعان به مشارکت فعال در جنایت علیه بشریت و ضرورت محاکمه و مجازات این جنایتکاران
آخوند رئیسی سردژخیم قضاییه آخوندها، عضو هیأت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی، روز ۱۳ خرداد به مناسبت سالمرگ خمینی ضمن دفاع از جنایت علیه بشریت در سال ۶۷ گفت «خوب اینها را نباید بهشان مجال داد... در واقع قهرمان مبارزه با نفاق امام بزرگوارند و کسانی مثل شهید لاجوردی که خوب جریان نفاق را شناخت، کسانی مثل شهید کچویی و بسیاری از این عزیزان که خوب شناختند جریان نفاق را.... اینها کسانی هستند که به هیچوجه نباید به اینها امام مجال می‌دادند و امام خوب اینها را می شناختند».

خانه نشینی و خالی بندی خامنه ای در سالمرگ خمینی و اذعان خجولانه! به ربودن انقلاب از دست گروهکها!


خامنه ای: در آن دوران که نهضت شروع شد و امام وارد میدان شدند با همه شعارهایی که بعضی از گروهها و گروهک‌ها می‌دادند خیلی کوچک و اینها بودند! این تبدیل شد به ایجاد تمدن نوین اسلامی!.

صفحه2 از5977