آخوند ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹در وقیحانه دیگری برای لاپوشانی آمار شهیدان قیام آبان ۹۸روی دست رحمانی فضلی بلند شد و به نحو مضحکی رقم ۲۳۰نفر را درمیان ۵۰۰۰مجروح از مزدوران سرکوبگر و ۲۰۰۰مجروح صحنه پیچید و گفت: تعداد ۲۰۰۰ نفر از حاضرین در صحنه و ۵۰۰۰مامور مجروح شدند و آمار کشته شدگان ۲۳۰ نفر بود.

خبرگزاری سپاه پاسداران که اظهارات رسوای ذالنور را منتشر کرده است، نوشت: ذوالنور در خصوص حجم خسارات اتفاقات آبان ۹۸ ادامه داد: ۴۹۷ مرکز دولتی تخریب، ۴۲۲ خودروی مردم، ۲۳۰ خودروی دولتی یا بخش عمومی و ۵۶۹ خودرو مامورین تخریب و آتش گرفت.

 صحبت های آخوند ذوالنور: ماشین و موتورهای مدافعین نظم وامنیت، نیروهایی که در این عرصه در مقابله با آشوبها موضع دفاعی و استقرار نظم رو تعقیب می کردند ۵۶۹ خودرو و موتورسیکلت اونها یا آتیش زده شد یا خسارت جدی دیدند که بیش از ۱۱۲۰ خودرو از دولتی و عمومی و نظامی و انتظامی و امنیتی و بخش عمومی د راین حوادث آسیب دیدند.
مراکز دولتی و عمومی که مورد تعرض قرار گرفتند ۱۹۳ مرکز بود حالا غیر از اون ساختمون هایی که تخریب شدند این مراکز مورد تعرض قرار گرفتند .۹۹۱ بانک یا تخریب شدند یا آتیش زده شدند ۱۲۳ جایگاه سوخت یا جایگاه عرضه سوخت یا پمپ بنزین ها مورد تعرض قرار گرفتند که غالباً اینها یا تخریب جدی شدند یا آتیش زده شدند نازل های اونها سکوهای اونها آسیب دید تخریب شد آتیش زده شد.

وی گفت: مخازن با حجم بالای مراکز عرضه سوخت اگر آتش می گرفت تا شعاع ۵۰۰ متر را تخریب میکرد که تخریب آن سخت است اما اغتشاشگران برای آن آموزش دیده بودند
آخوند شیاد ضمن به راه اندختن گرد و خاک احمقانه یی از درصد های کذایی، برای قطعه قطعه کردن آمار شهیدان گفت: ۲۲ درصد از افراد کشته شده سابقه دار بودند، ۷ درصد در درگیری مسلحانه، ۱۶ درصد در تعرض به اماکن انتظامی، ۲۶ درصد کسانی که جزو معارضین نبودند افرادی هستند که بصورت نامعلوم کشته شده اند و ۳۱ درصد به مراکز عمومی حمله کردند و جان باختند.