با کمال تأسف از درگذشت جواد مجیدی از هواداران قدیمی سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران مطلع شدیم.

جواد مجیدی متولد ۱۳۳۱ از زنجان از همان نوجوانی با سازمان مجاهدین آشنا شد و دل به هواداری از مجاهدین بست. در سال ۱۳۵۱ دستگیر و بمدت یکسال در زندان به سر برد.
جواد پس از انقلاب ضدسلطنتی فعالانه به هوادارای و پشتیبانی از سازمان برخاست و همراه با مجاهدین شهید احد صابری و علی حسن صفایی در خزانه تهران در تمامی فعالیت های سیاسی شرکت داشت. جواد مجیدی در خزانه تهران با ایجاد کمیته پزشکی به مستمندان بطور رایگان کمک پزشکی می کرد. او که به آرمان مجاهدین اعتقادی راسخ داشت در جذب جوانان خزانه به سازمان نقش جدی داشت.
برادرزاده جواد بنام حسین مجیدی از هواداران نوجوان سازمان مجاهدین در سال ۱۳۶۰ در سن ۱۵ سالگی توسط جلادان خمینی اعدام شد.
جواد در سال ۱۳۶۰ دستگیر و مدت ۴ سال در زندان اوین و قزل الحصار در اسارت بود. وی پس از آزادی از زندان بدنبال اقدامات منتظری، برغم تمامی  مضیقه ها و مشکلاتی که داشت بر آرمانش در هواداری از مجاهدین و مبارزه با رژیم آخوندی باقی ماند. و برای وصل ارتباط جوانان با مجاهدین تلاش می کرد.
او در سال ۱۳۸۳ در سفری به‌اشرف با عشق و علاقه وافر به دیدار مجاهدین شتافت.  درگذشت این هوادار صدیق مجاهدین را تسلیت می گوییم و به روان پرفتوحش درود می فرستیم.