وزارت خزانه داری آمریکا شبکه گسترد‌ه‌یی شامل ۲۰ مهره و شرکت متعلق به نیروی تروریستی قدس سپا پاسداران در ایران و عراق را تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا با صدور اطلاعیه یی اعلام کرد: ۲۰ شرکت، مقام بلند پایه و وابستگان تجاری که نیروی قدس سپاه پاسداران را مورد حمایت قرار داده و یا از جانب آنها اقدام می کردند و در انتقال کمکهای مرکبار به شبه نظامیان تروریست وابسته به رژیم در عراق مثل کتائب و عصائب مشارکت داشته اند را مورد تحریم قرار داده است.
وزارت خزانه داری آمریکا «در میان سایر اعمال شرورانه یی که این موجودیتها و افراد مرتکب شده یا از آن حمایت کرده اند» به این موارد اشاره کرده است: قاچاق از بندر ام القصر در عراق،‌ پولشویی از طریق شرکتهای پوششی در عراق، فروش نفت رژیم ایران به رژیم سوریه،‌ قاچاق سلاح به عراق و یمن،‌ انجام تبلیغات در عراق به نفع نیروی قدس و شبه نظامیان تروریست وابسته به آن، ارعاب سیاستمداران عراقی،‌ استفاده از منابع مالی که به ظاهر برای کمک به مؤسسه های مذهبی داده شده است برای تکمیل بودجه نیروی قدس است.

استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا در مورد تحریمهای جدید خزانه داری گفت: رژیم ایران شبکه گسترده‌یی از شرکتهای پوششی را به کار می گیرد تا گروههای تروریستی در سراسر منطقه را حمایت مالی کند. این رژیم منابع ثروت مردم ایران را از دسترس آنها خارج می کند و به تأمین تروریستهای نیابتی خود نسبت به تأمین نیازهای مردم خودش اولویت می دهد.
وزیر خزانه داری آمریکا افزود: ایالات متحده استثنا ها و اجازه های کسترده یی را تحریمهای خودش برای کمکهای انسانی شامل کالاهای کشاورزی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی قائل شده است تا به مردم ایران در مقابله با ویروس کرونا کمک کند.
اسامی شرکتهای تحریم شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا عبارتند از:
شرکت خدمات دریایی و حمل و نقل «الخمائل» ثبت شده در عراق، شرکت بازرگانی «بهجت الکوثر»ثبت شده در عراق، شرکت سهامی خاص «متاجر نوین مدائن» ثبت شده در ایران، شرکت «سامان شیمی خاور میانه» ثبت شده در ایران، ستاد بازسازی عتبات عالیات.
همچنین ۱۵تن از عوامل نیروی تروریستی قدس در ایران و عراق تحریم شدند.