سناتور لیندزی گراهام رئیس کمیته قضایی سنای آمریکا طی اطلاعیه یی در رابطه با قطعنامه شماره۴۶۹ ثبت شده در سنای آمریکا، مواضع سناتورهای حامی این قطعنامه را منتشر کرد.

سناتور لیندزی گراهام گفت، این قطعنامه به صورتی نوشته شده که صدای حمایت سنای آمریکا از هدف والا و عادلانه مردم ایران باشد. مردمی که خواستار آزادی هستند و در راه آن جان فدا میکنند. من امیدوارم که همه سناتورهای دیگر هم به ما بپیوندند تا به دنیا نشان بدهیم که ما در تلاش مردم ایران برای رهایی از این رژیم جنایتکار در کنار آنها هستیم."

سناتور تد کروز گفت، "در حالی که رژیم ظالم، مستبد و ستمگر حاکم بر ایران مشغول صدور تروریسم به خارج از مرزهای ایران است، زنان و مردان شجاع ایرانی برای آزادی به پا خاسته اند. یک روز ایران آزاد بوجود خواهد آمد و آمریکا شانه به شانه در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. من ضروری می دانم تا با دولتمان کار کنم و هر کاری که از دستمان برمی آید در حمایت از مخالفان رژیم ایران انجام بدهیم. من همچنین همه دولتهای آزادیخواه در هر کجا که هستند، را فرامی خوانم که حمایت خود را از مردم ایران اعلام کنند."

سناتور میت رامنی گفت، "رژیم ایران حقوق بشر را زیر پا می گذارد، حاکمیت قانون را رعایت نمی کند و به مردم ظلم می کند. ما در کنار مردم ایران که در تظاهرات برای آزادی جان خود را به خطر می اندازند، هستیم."

سناتور مارکو روبیو گفت، "در حالیکه مردم ایران شجاعانه به خیابانها آمدند تا به رژیم فاسد و حامی تروریسم، اعتراض کنند، آمریکا باید یک پیام واضح حمایت بفرستد." "اعتراضات مردم ایران باید مورد توجه بین المللی قرار بگیرند و پوشش خبری به آنها داده شود. من در کنار مردم ایران هستم و ازحقوق بنیادین آنها برای تظاهرات حمایت می کنم و از همه ملتهای آزادیخواه مصرانه می خوهم که رژیم ایران را بخاطر کارهای اهریمنیش در خارج از ایران و سرکوب در داخل ایران، محکوم کنند."

سناتور مک سلی گفت، "یکبار دیگر مردم ایران با تظاهرات علیه رژیم سفاک و بانکدار تروریسم، شجاعت بی نظیری را از خود نشان می دهند.. آنها و خانواده هایشان شایسته آزادی هستند که یک حق خدادادی وجهانشمول است. مردم آمریکا به حمایت خود از تظاهرکنندگان درایران که همه چیزخود را برای رسیدن به آزادی ازشر این رژیم وحشی به خطر انداخته اند ادامه می دهند."

سناتور لنکفورد گفت، "ما می خواهیم به مردم شجاع ایران که جان خود را به خطر انداخته اند و آشکارا علیه این رژیم فاسد اعتراض می کنند، اطمینان خاطر بدهیم که آمریکا درجنگ آنها علیه استبداد در کنار آنها ایستاده است." ما باید همچنان به ایستادنمان در کنار مردم مظلوم ادامه دهیم، به محدود کردن اینترنت اعتراض کنیم، به بازداشتهای خودسرانه و به سایر کارهای رژیم سرکوبگر ایران علیه مردم، اعتراض کنیم. جنگ ما با تروریستهای (حاکم) است، نه با مردم بیگناهی که در کشوری مثل ایران زندگی می کنند.

سناتور ارنست گفت، "دروغها، فسادها و اقدامات سرکوبگرانه رژیم ایران، که بزرگترین حامی تروریسم است، اکنون با جواب قاطع مردم ایران روبرو شده است.
مردم ایران به این رژیم گفته اند دیگر بس است.
من و همکارانم درسنای آمریکا یک پیام واضح در حمایت از شهروندان ایرانی داریم که به تظاهرات علیه رژیمی قیام کرده اند که فاجعه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین را به وجود آورد."

قطعنامه شماره۴۶۹ ثبت شده در سنای آمریکا به ایالات متحده آمریکا فراخوان می دهد:
(۱) در کنار مردم ایران که به تغییر امید بسته اند و به رژیم فاسد و ستمگر حاکم اعتراض می کنند، بایستد
(۲) سرکوب مرگبار رژیم جمهوری اسلامی علیه معترضان را محکوم کند
(۳) از همه ملتهای صلحجو می خواهد که از اعتراضات مشروع مردم ایران حمایت کنند
(۴) خواستار آن است که سران رژیم ایران به خاطر کشتار شهروندان این کشور که چیزی جز یک حکومت عادلانه نمیخواهند، باید پاسخگو شناخته شوند.

سناتورها از تظاهرات کنندگان ایرانی حمایت می کنند و رژیم را بخاطر سرکوب آنها محکوم می کنند ۱۵ ژانویه ۲۰۲۰
واشنگتن، دی.سی. – سناتور لینزی گراهام (جمهوریخواه از کارولینای جنوبی)، سناتور تد کروز (جمهوریخواه از تگزاس)، مارتا مک سلی(جمهوریخواه از آریزونا)، سناتور جیمز لنکفورد (جمهوریخواه از اوکلاهما)، سناتور مارکو روبیو(جمهوریخواه از فلوریدا)، سناتور جونی ارنست (جمهوریخواه از آیوا) و سناتور میت رامنی (جمهوریخواه) از یوتا) امروز لایحه ای را در سنا به ثبت رساندند که شاخص آن است ایالات متحده آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده. این لایحه درست چند روز بعد از اینکه تظاهر کنندگان ایرانی به خیابانها سرازیر شدند تا مخالفت خود را نسبت به سیاستهای دولت سرکوبگرایران و ساقط کردن هواپیمای اوکراینی ابراز کنند به ثبت رسید.
سناتور لینزی گراهام گفت، "این قطعنامه به صورتی نوشته شده که صدای حمایت سنای آمریکا را از هدف والا و عادلانه مردم ایران که خواستار آزادی هستند و حاضرند که جانشان و یا دست و پایشان را هم در این راه بدهند، اعلام می کند." او اضافه کرد، "امیدوارم که همه سناتورهای دیگر هم به ما بپیوندند و به دنیا نشان بدهیم که ما در کنار تلاش مردم ایران برای رهایی از این رژیم جانی هستیم."
سناتور تد کروز گفت، "در حالی که رژیم ظالم، مستبد و ستمگر ایران مشغول صدور تروریسم به خارج از مرزهای خودش است، زنان و مردان شجاع ایران برای آزادی قد علم کرده اند." او ادامه داد، " یک روز ایران آزاد بوجود خواهد آمد و آمریکا شانه به شانه در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. من بر خودم می دانم تا با دولت کار کنم و هر کاری که از دستمان برمی آید در حمایت از این مخالفان انجام بدهیم و همچنین همه دولتهای آزادیخواه، در هر کجا که هستند، را فرامی خوانم که حمایت خود را از مردم ایران اعلام کنند."
سناتور مک سلی گفت، "یکبار دیگر مردم ایران با تظاهرات بر علیه رژیم سفاک و بانکدار تروریست شجاعت بی نظیری را از خود نشان می دهند." او ادامه داد، "آنها و خانواده هایشان شایسته آزادی هستند، همان چیزی که خدا با آفرینش در آنها قرار داده، مثل هرفرد دیگری در این دنیا. مردم آمریکا به حمایت خود از تظاهرکنندگان که همه چیزخود را برای رسیدن به آزادی ازشراین رژیم وحشی به خطر انداخته اند ادامه می دهند."
سناتور لنکفورد گفت، "ما می خواهیم که به مردم شجاع ایران که جان و آینده خود را به خطر انداخته اند و آشکارا بر علیه این رژیم فاسد اعتراض می کنند، اطمینان خاطر بدهیم که آمریکا درجنگ آنها برعلیه استبداد در کنار آنها ایستاده است."
او اضافه کرد، "ما باید همچنان به ایستادنمان در کنار مردم مظلوم دنیا ادامه دهیم، و به محدود کردن اینترنت اعتراض کنیم، به بازداشتهای خودسرانه و کارهای دیگری که دولت سرکوبگر ایران در مورد مردم خودش پیاده می کند، اعتراض کنیم. جنگ ما با تروریستهاست و آنهایی که قصد آزار و اذیت آمریکاییها را دارند، نه با مردم بیگناهی که در کشوری مثل ایران قرار گرفته اند که دولتشان ارزشهای انسانی ما را ندارند."
سناتور روبیو گفت، "در حالیکه مردم ایران شجاعانه به خیابانها آمدند تا به رژیم فاسد و حامی تروردر تهران، اعتراض کنند آمریکا باید یک پیام واضح از حمایت بفرستد." او ادامه داد، "این معترضان باید مورد توجه بین المللی قرار بگیرند و پوشش خبری به آنها داده شود. من در کنار مردم ایران هستم و ازحقوق اولیه آنها برای تظاهرات مسالمت آمیز حمایت می کنم و از همه ملتهای آزادیخواه هم مسرانه تقاضا دارم که رژیم ایران را بخاطر کارهای اهریمنیش در خارج و سرکوب در داخل محکوم کنند."
سناتور ارنست، نظامی سابق ارتش ایالات متحده گفت، "دروغها، فسادها، سرکوب های رژیم- بعنوان بزرگترین کشور حامی تروریسم- حالا با جواب قاطع مردم روبرو شده است: مردم گفته اند که دیگر بس است." او اضافه کرد، "من و همکارانم یک پیام واضح در حمایت از شهروندان ایرانی داریم که به تظاهرات مسالمت آمیز بر علیه رژیمی بلند شده اند که از جمله کارهای بی ملاحظه آن باعث شد تا فاجعه دلخراش سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین پیش بیاید."
سناتور رامنی گفت، "رژیم ایران حقوق بشر را زیر پا می گذارد، حکم قانون را رعایت نمی کند و به مردم خود ظلم می کند." او ادامه داد، "ما در کنار مردم ایران که جان خود را به خطر می اندازند تا برای آزادی تظاهرات کنند هستیم."
این لایحه به ایالات متحده آمریکا فراخوان می دهد که:
•    در کنار مردم ایران بایستد از آنجاییکه آنها بر علیه دولت فاسد و ظالم خود تظاهرات می کنند
•    رژیم ایران را بخاطر سرکوب کشنده تظاهرات مسالمت آمیزمردم ایران محکوم کند
•    از همه ملتهای صلح جو و قانونمند بخواهد که از مبارزات مردم ایران حمایت کنند و
•    درخواست دارد که رهبریت ایران را بخاطر کارهای جنایتکارانه اش بر علیه شهروندان خودش که چیزی جز یک حکومت مشروع و عادلانه نمی خواهند، مورد بازپرسی قرار دهد.