قبل از ظهر امروز، پنجشنبه، ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸، گروه کثیری از مردم سنندج در مراسم خاکسپاری یکی از مسافران هوایپمای اوکراینی، که توسط سپاه پاسداران هدف دو موشک قرارگرفته و سرنگون شد، شرکت کرده و برغم حضور گسترده نیروهای سرکوبگر و امنیتی رژیم، شعارهای ضد حکومتی سر دادند.

مردم فریاد می زدند: «مرگ بر دیکتاتور»، «خامنه ای قاتله، ولایتش باطله»، «خامنه ای بگوش باش، ما ملتیم نه اوباش»، «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر»، «میکشم، میکشم آنکه برادرم کشت»، «مرگ بر روحانی»، «کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل رو ستایش کنیم»، «نخبه هامونو کشتن، به جاش آخوند گذاشتن». جمعیت خطاب به مزدوران سرکوبگر رژیم شعار می دادند، «مرگ بر تروریست» و «بسیجی و سپاهی، داعش ما شمایید».

عصر دیروز (چهارشنبه ۲۵ دی) نیز، دانشجویان دانشگاه سنندج دست به تظاهرات زده و شعار می دادند، «مرگ بر دیکتاتور»، «سپاهی حیا کن مملکتو رها کن». آنها خطاب به مزدوران بسیجی که برای سرکوب دانشجویان به صحنه آورده شده بودند، شعار می دادند، «توپ تانک فشفشه بسیج باید گم بشه».

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ دی ۱۳۹۸ (۱۶ ژانویه ۲۰۲۰)