وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو مأمور رژیم آخوندی را به جرم جاسوسی علیه مجاهدین و مقاومت ایران در آمریکا، به حبس محکوم کرد.

بر اساس حکم وزارت دادگستری آمریکا احمدرضا محمدی دوستدار، ۳۹ساله و مجید قربانی ۶۰ساله، به ترتیب به ۳۸ماه و ۳۰ماه زندان محکوم شده‌اند.

جان سی دمرس دستیار دادستان کل امنیت ملی آمریکا گفت: این مورد نشان‌ می‌دهد که رژیم ایران ایرانیان مقیم آمریکا را برای وادار کردن به‌سکوت، هدف قرار می‌دهد و تلاش می‌کند اهداف خودش را پیش ببرد.
وی افزود: متهمین برای رژیم ایران کار می‌کردند و اطلاعاتی در آمریکا جمع‌آوری می‌کردند که می‌توانست توسط اطلاعات رژیم ایران برای ارعاب یا آسیب رساندن مورد استفاده قرار گیرد.

کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ طی اطلاعیه‌ای درباره دستگیری دو تن از عاملان گشتاپوی حکومت آخوندی در آمریکا اعلام کرد:
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد دو عامل وزارت اطلاعات رژیم آخوندها به نامهای احمد رضا محمدی دوست دار و مجید قربانی که به جاسوسی و توطئه علیه سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران اشتغال داشتند در ۹ اوت ۲۰۱۸(۱۸ مرداد ۱۳۹۷) در آمریکا دستگیر شده اند.
بنا بر کیفرخواستهای منتشر شده این عملیات جاسوسی علیه سازمان مجاهدین که”دولت ایران آنرا بعنوان مخالف اصلی خود میداند و تلاش کرده آنرا از بین ببرد“ حداقل از اسفند سال ۱۳۹۵ تا کنون ادامه داشته است. این دو مامور، اطلاعات جمع آوری شده را برای حکومت ایران می فرستادند تا بتواند مخالفان را ” هدف“ قرار دهد و نهایتاً ”مجموعه اهداف می تواند (رژیم) را به خنثی کردن مخالفانش از طریق دستگیری، عضو گیری، سوء استفاده سایبری یا عملیات ربودن یا کشتن قادر کند“.
با بالا گرفتن قیام سراسری مردم ایران، ماموریت این دو جاسوس افزایش می یابد. یکی از آنها(قربانی) به مدت ۲۰ روز (۲۷ مارس تا ۱۷ آوریل۲۰۱۸) به ایران سفر کرد تا رژیم را ”در رابطه با اطلاعاتی که در باره مجاهدین خلق جمع آوری کرده توجیه کند” وی با دستورالعملهای جدیدی مانند ”نفوذ بیشتر برای کسب اطلاعات محرمانه از افراد سازمان (مجاهدین) و تصمیمات سازمان علیه جمهوری اسلامی“ به آمریکا باز می گردد.
افشا و خنثی شدن توطئه جاسوسی و تروریستی رژیم آخوندی در آمریکا بدنبال درهم شکستن دو طرح بزرگ تروریستی علیه مجاهدین و مقاومت ایران در آلبانی(فروردین۱۳۹۷) و فرانسه(تیر ۱۳۹۷) بار دیگر این حقیقت را برجسته میکند که فاشیسم دینی حاکم بر ایران در فاز پایانی، برون‌رفتی جز سرکوب قیام مردم ایران و ترور و کشتار مجاهدین نمی‌یابد.
شورای ملی مقاومت
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
۳۰ مرداد ۱۳۹۷