شامگاه امروز شهرهای مختلف ایران شاهد موجی از اعتراضات مردمی در اعتراض به سه برابر شدن قیمت بنزین بود.

اهواز و بیشتر شهرهای خوزستان صحنه تظاهرات اعتراضی بود. در اهواز نیروی سرکوبگر انتظامی به مردم معترض حمله ور شده و شیشه های شماری از خودروهای آنان را خرد کرد. اما جوانان اهوازی با آنها درگیر شده و بهنگام حمله نیروهای سرکوبگر، دستجمعی روی آسفالت خیابان نشستند و باعث عقب‌نشینی آنها شدند. آنان همچنین اتوبان ملاثانی را مسدود کردند. آنها همچنین شعار می دادند، «سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن»، «نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم».

شامگاه امروز، مردم مشهد در بزرگراه وکیل آباد تجمع بزرگی بپاکردند و با خاموش کردن خودروهایشان بزرگراه را مسدود کردند. مردم شعار می دادند، «دیکتاتور حیا کن، مملکتو رها کن»، «روحانی حیا کن، مملکتو رها کن»، «مرگ بر روحانی». آنها همچنین تراکتهایی را در دست داشتند که بر روی آن نوشته شده بود: «دیگر بنزین نخواهم زد، یک دست صدا ندارد».

در هشتگرد کرج نیز مردم در اعتراض به افزایش قیمت بنزین با خودروهایشان به خیابان‌ها آمدند و دست به اعتراض زدند. تظاهرات مشابهی در شیراز، کرج و سیرجان جریان داشت.

خانم مریم رجوی، رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران، با درود به مردم غیور مشهد شیراز، کرج، سیرجان، اهواز و دیگر شهرها که در مقابل رژیم فاسد و تبهکار آخوندی به‌پاخاسته اند، از عموم جوانان خواست به حمایت از تظاهرکنندگان قیام کنند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۴ آبان ۱۳۹۸ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۹)