وزیر خارجه آمریکا خواهان مقابله بین المللی با باجگیری اتمی رژیم آخوندی و افزایش فشار علیه این رژیم شد.

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا طی پیامی در توئیتر خود اعلام کرد:‌ زمان آن فرا رسیده تا تمامی کشورها باجگیری اتمی رژیم ایران را رد کرده و فشار علیه آنرا افزایش دهند.
وزیر خارجه آمریکا افزود: «برنامه رژیم ایران برای افزایش فعالیتهای اتمی خود در فردو، نگرانیهایی را مطرح می‌سازد که رژیم ایران در حال رساندن خود به موقعیتی برای گریز اتمی سریع یعنی دستیابی سریع به سلاح اتمی است. زمان آن فرا رسیده تا تمامی کشورها باجگیری اتمی رژیم ایران را رد کرده و فشار علیه آنرا افزایش دهند».