خانم رجوی: سرکوب و ظلم و ستم آخوندها در برابر اراده کارگران در هم میشکند.

امروز سه شنبه ۱۶مهر ۱۳۹۸، برای سومین روز متوالی تجمع اعتراضی کارگران آذرآب اراک، ادامه یافت. روز یکشنبه ۱۴مهر ۱۳۹۸کارگران آذرآب اراک،‌ در اعتراض به نحوه واگذاری و فروش شرکت‌ و حقوق معوقه خود، در کیلومتر ۱۲جاده اراک – تهران دست به تجمع زدند و اقدام به بستن میدان ورودی اراک کردند.
روز گذشته ۱۵مهر، کارگران آذرآب بار دیگر دست به تجمع و راهپیمایی زدند که با حمله گارد ضد شورش و شلیک گاز اشک آور مواجه شدند و در وحشت از پیوستن جوانان شهر به معترضان از حرکت کارگران به داخل شهر جلوگیری کردند.
برغم حملات وحشیانه روز گذشته، امروز نیر کارگران دست به تجمع در مقابل شرکت زدند. نیروی سرکوبگر انتظامی از حرکت کارگران به سمت میدان صنعت و داخل شهر جلوگیری کرد.
خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیده مقاومت ایران با درود بر کارگران شجاع آذرآب اراک که برغم تمهیدات سرکوبگرانه و تهدیدات رژیم جنایتکار آخوندی تسلیم نشده و به اعتراضات خود ادامه دادند، گفت پاسخ فاشیسم دینی حاکم بر ایران چیزی جز گاز اشک آور و ضرب و شتم و دستگیری و محاکمه های قرون وسطایی و زندانهای طولانی مدت نیست. اما این ظلم و ستم در مقابل اراده کارگران قهرمان در هم میشکند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۶مهر ۱۳۹۸(۸اکتبر۲۰۱۹)