تیراندازی و شلیک گاز اشک آور به تجمع اعتراضی در مقابل زندان شیبان اهواز


شامگاه سه شنبه ۱۲فروردین۱۳۹۹ و بدنبال شورش زندانیان زندان شیبان اهواز، بستگان زندانیان شورشی در مقابل این زندان که در جاده اهواز – شوشتر قرار دارد تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار آزادی زندانیان شدند.

صفحه1 از5949